FIREΤο σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να λειτουργήσει σαν ανεξάρτητο σύστημα με την δική του κεντρική μονάδα ελέγχου ή σαν μέρος του συστήματος συναγερμού υποστηριζόμενο από την μονάδα ελέγχου του συναγερμού. Είναι του οίκου BENTEL, που ανήκει όπως και η DSC στον όμιλο της TYCO.
H εταιρεία BENTEL έχει καθιερωθεί στα συστήματα πυρανίχνευσης και κατέχει ηγετική θέση στο σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Ο πίνακας πυρανίχνευσης (control unit) είναι η συσκευή, μέσω της οποίας ελέγχεται όλη η λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης. Η λειτουργίας του βασίζεται στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών (on board software). Διακρίνονται σε συμβατικού πίνακες και Addressable.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, χαρακτηριστικά:

 • Ζώνες επιτήρησης, που ποικίλουν από 2 έως 24, με μονάδες επέκτασης
 • Δυνατότητα σύνδεσης έως και 504 πυρανιχνευτών
 • Κάθε ζώνη διαθέτει μία έξοδο επανάληψης συναγερμού, που επιτρέπει την επιλογή ανίχνευσης πυρκαγιάς
 • Διαθέτει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων
 • Δυνατότητα 2 πινάκων ανεξάρτητων κατασβέσεων με χρήση πλακέτας
 • Πιστοποίηση ΕΝ54

Παρελκόμενα για αναλογικούς πίνακες

 • Πλακέτα επέκτασης 8 ζωών
 • Module πυρόσβεσης
 • Οθόνη LCD (Display Module)
 • Repeater (πληκτρολόγιο)

ADDRESSABLE ΠΙΝΑΚΕΣ, χαρακτηριστικά:

 • Έως 250 συσκευές ανίχνευσης σε κάθε Loop
 • Χειροκίνητη διαχείριση των loops
 • Αυτόματη συσκευή (drift compensation)
 • 1 συμβατική ζώνη η οποία μπορεί να δεχθεί έως 32 συσκευές πυρανιχνευτών
 • Ζώνες 64/128/512 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες software
 • 16 προγραμματιζόμενες εξόδοι open collector
 • 3 εξόδοι NAC, 1 μη προγραμματιζόμενη NAC
 • 16 έξοδοι open collector
 • Interface RS485 για σύνδεση έως και 8 επαναλήπτες
 • FC200/REP, έως και 8 πίνακες
 • Εύκολη διαχείριση και προγραμματισμός μέσω αλφαριθμηκού πληκτρολογίου LCD
 • Software (προστατευμένο με την χρήση κωδικού πρόσβασης)
 • Μνήμη 1600 γεγονότων
 • Υποστήριξη πολλών γλωσσών
 • Διαθέτει από 1 - 2 addressable loops
 • Πιστοποίηση ΕΝ54

Περιφερειακά για addressble πίνακες

 • Πληκτρολόγιο χειρισμού
 • PSTN τηλεφωνικό Interface
 • Τηλεφωνικό Interface GSM/GPRS
 • Internet Interface

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Συμβατικός πυρανιχνευτής θερμοκρασίας
Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης θερμοκρασίας και αλγορίθμων διάκρισης. Διαθέτη λεπτό σχεδιασμό, τροφοδοσία με 2 καλώδια/24VDC

Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης καπνού και αλγορίθμων. Διαθέτη λεπτό σχεδιασμό, τροφοδοσία με 2 καλώδια/24VDC

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού
Είναι σε θέση να ανιχνεύσει καπνό που έχει δημιουργηθεί από υλικά, προϊόντα, ή συσκευές που καίγονται χωρίς την ύπαρξη φλόγας ή με αργή ανάφλεξη (έπειπλα, επεκτάσεις από πλαστικό υλικό, PVC).
Ιδανικός για εφαρμογές γενικού τύπου,καθώς και για ζώνες που θα μπορούσε να υπάρξει υπερθέρμανση καλωδίων.

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός
Ανιχνεύει την απότομη μεταβολή θερμοκρασίας, τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας και εάν ανιχνεύσει ΚΑΙ καπνό, δίνει συναγερμό.

Πυρανιχνευτής Θερμικός και θερμοδιαφορικός
Ανιχνεύει την απότομη μεταβολή θερμοκρασίας και ανώτατου ορίου.

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
Κατάλληλος για την ανίχνευση φωτιάς αργής εξάπλωσης. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή ταχύτητα απάντησης στην ανίχνευση πυρκαγιάς, με μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση, επιτρέπι την χρήση σε εφαρμογές, που κάποια εμπόδια θα εμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία του καπνού.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου

Προορίζεται για ανίχνευση φυσικού αερίου, προπανίου, μεθανίου και βουτανίου.

Οι αναθυμιάσεις των αερίων και η απαγωγή τους σε χώρους εγκαταστάσεων θέρμανσης, κουζίνες που χρησιμοποιείται αέριο για την λειτουργία τους, ή άλλες εγκαταστάσεις συσκευών αερίων, μπορεί να υπερβούν τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης και να προκαλέσουν ακόμη και εκρήξεις.

Ο ανιχνευτής αυτός, αποτελεί την ιδανική λύση για την ανίχνευση των προαναφερόμενων αερίων σε κατοικίες.

Χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία ανιχνευτών οικιακής χρήσης 12Vdc

 • Ενδεικτικό Led λειτουργίας (πράσινο), οτπικής ένδειξης (κόκκινο) και ηχητικός συναγερμός.
 • Διαθέτει θερμικό αισθητήρα που ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 64°C.
 • Μπορεί να συνδεθεί επαναλήπτης, να ενσωματωθεί σε σύστημα πυρανίχνευσης ή σε σύστημα συναγερμού.
 • EN 50194
 • Διαστάσεις: 140,5 x 73 x 48mm
 • Υλικό κατασκευής: ABS