4593515462
 
Οι επαγγελματικοί χώροι ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ απαιτούν πλέον την χρήση Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control).

Οι ανάγκες των καιρών μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε επαγγελματικούς χώρους αλλά πλέον και σε ιδιωτικούς, δεν μπορεί να είναι επιτρεπτή σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές απαιτείται έλεγχος τόσο των εισερχομένων, όσο και των εξερχομένων ατόμων ή και οχημάτων.

Ένα σωστά υπολοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης δεν διασφαλίζει μόνο ότι, σε ένα κτίριο υπάρχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης και αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στο συγκεκριμένο κτίριο.


Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο ελέγχου με την χρήση μηχανικών κλειδαριών. Το πιο σημαντικό είναι ο κεντρικός έλεγχος και διαχείριση πολλών διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Μεταξύ αυτών είναι:

 • Ο έλεγχος της κίνησης προσώπων περιμετρικά του κτιριού και ο περιορισμός της πρόσβασης σε διάφορους καθορισμένους εσωτερικούς χώρους (επικίνδυνοι χώροι).
 • Μπορούμε να έχουμε την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων access control τα οποία μάλιστα να συνεργάζονται με συστήματα συναγερμού και εφαρμογές CCTV.
 • Πλέον τα συστήματα access control επιτρέπουν την πλήρη διασυνδεσιμότητα και με άλλα συστήματα καθώς και την δυνατότητα ύπαρξης άλλων λειτουργιών. Αυτές περιλαμβάνουν ανίχνευση διείσδυσης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, ανίχνευσης πυρκαγιών, σύνδεση με CCTV Δηλαδή μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Η IP τεχνολογία έχει κάνει την διείσδυση της και στον χώρο των συστημάτων acces control. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι συνοδεύονται από όλα τα πλεονεκτήματα της IP τεχνολογίας. Μπορούν να λειτουργήσουν σε δικτυακό περιβάλλον και να είναι εύκολη η μελλοντική επέκταση τους ή η διαφορετική διαμόρφωση τους.
 • Ολα τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης παρέχουν την δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης/ελέγχου μέσω smart phones, tablets ή μέσω απλών προγραμμάτων browser από ένα απομακρυσμένο υπολογιστή που το μόνο που χρειάζεται είναι σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Η αυτοματοποίηση που προσφέρουν στις διάφορες κτιριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μπορεί να βοηθήσει και σε άλλους τομείς εκτός της ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων.
 • Μπορούν να συμβάλλουν στην σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των δυνατοτήτων ελέγχου φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού και στην μείωση των σχετικών κονδυλίων.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο της γενικότερης μέριμνας που οφείλει μια επιχείρηση να επιδεικνύει για το προσωπικό της. Μπορούν να δημιουργούν και να στέλνουν αυτόματα αναφορές με λίστες προσώπων σε περίπτωση ενός καταστροφικού συμβάντος (σεισμός, φωτιά).
 • Συμβάλλουν στην καλύτερη πρόσβαση των ανθρώπων με κάποια προβλήματα αναπηρίες (ΑΜΕΑ) ώστε η επιχείρηση να εκπληρώνει και τις προδιαγραφές της συνθήκης DDA (Disability Discrimination Act).
 • Μειώνεται ο κίνδυνος μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών και μηχανημάτων εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
 • Η χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό μια από τις δυνατότητες των συστημάτων access control. Με τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, η αναγνώριση προσώπου, η γεωμετρία της παλάμης, η αναγνώριση της ίριδας εξασφαλίζεται η σωστή ταυτοποίηση των εισερχόμενων προσώπων και ασφαλώς αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης.
 • Τα προηγμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης περιέχουν πλέον δυνατότητες όπως μοναδική φυσική ταυτοποίηση, ενισχυμένη ασφάλεια για εγκαταστάσεις υψηλής διαβάθμισης, πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για απαγόρευση εισόδου ή εξόδου σε μια εγκαταστάση και τεχνολογίες επικοινωνίες όπως η NFC (Near Field Communication).

Η εξουσιοδότηση πρόσβασης σε έναν ελεγχόμενο χώρο με Access Control επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες εφαρμογές:

             - κάρτας

             - κωδικού

             - αποτυπωμάτων (ίριδας, χεριού, προσώπου)

Το σύστημα Ελεγχόμενης πρόσβασης  Access Control, έχει τις ακόλουθες εφαρμογές:

Επαγγελματικοί χώροι, όπου η πρόσβαση δεν μπορεί να είναι ελεύθερη για όλους
Το σύστημα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου καλύπτοντας μικρές η μεγάλες ανάγκες επαγγελματικών χώρων.
Το λογισμικό πρόγραμμα του συστήματος προσφέρει:

 • Πλήρη προγραμματισμό και παρακολούθηση του συστήματος πρόσβασης
 • Δυνατότητα ωρομέτρησης
 • Χρήση 30.000 καρτών
 • Καταγραφή 15.000 συμβάντων στην μνήμη της κεντρικής μονάδας
 • Απεριόριστο αριθμό προσβάσεων με χρήση λογισμικού σε Η/Υ
 • Επιλογή βάσης δεδομένων μεταξύ mySQL/Microsoft SQL/Microsoft Access
 • Δυνατότητα χρήσης χάρτη απεικόνισης χώρου
 • Δυνατότητα back up, ενώ τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για 180 ημέρες χωρίς ρεύμα
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση στην κεντρική είσοδο πολυκατοικίας ή & διαμερισμάτων, υψηλός βαθμός ασφάλειας χωρίς να χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά κλειδιά
 • Αυξήστε τα μέτρα ασφαλείας του χώρου διαμονής σας ξεκινώντας από την κεντρική είσοδο.
 • Εύκολο στην λειτουργία του
 • Καταργεί την χρήση κλειδιών
 • Λειτουργεί με κάρτα ή key fob, χωρίς ή και με πληκτρολόγιο για χρήση και κωδικού
 • Λειτουργεί με μπαταρία και δεν επιρρεάζεται από διακοπή ρεύματος ΔΕΗ
 • Διαθέτει alarm out put για ηχητική ειδοποήση σε περίπτωση που η πόρτα παραμένει ανοικτή
 • Διαθέτει μνήμη συμβάντων
 • Παρέχει ελεγχο χρηστών
 • Παρέχει ασφάλεια και γρήγορη έξοδο από τον χώρο σε περίπτωση εκτάκτου αναγκης όπως πυρκαγιάς, σεισμού κ.α.

Κεντρική είσοδο πολυκατοικίας ή & διαμερισμάτων, υψηλός βαθμός ασφάλειας χωρίς να χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά κλειδιά

Αυξήστε τα μέτρα ασφαλείας του χώρου διαμονής σας ξεκινώντας από την κεντρική είσοδο.

 • Εύκολο στην λειτουργία του
 • Καταργεί την χρήση κλειδιών
 • Λειτουργεί με κάρτα ή key fob, χωρίς ή και με πληκτρολόγιο για χρήση και κωδικού
 • Λειτουργεί με μπαταρία και δεν επιρρεάζεται από διακοπή ρεύματος ΔΕΗ
 • Διαθέτει alarm out put για ηχητική ειδοποήση σε περίπτωση που η πόρτα παραμένει ανοικτή
 • Διαθέτει μνήμη συμβάντων
 • Παρέχει ελεγχο χρηστών
 • Παρέχει ασφάλεια και γρήγορη έξοδο από τον χώρο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπως πυρκαγιάς, σεισμού κ.α.

Ολες οι κεντρικές μονάδες Access Control μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, σε συνδιασμό ή όχι με Η/Υ. Στην περίπτωση λειτουργίας χωρίς σύνδεση με Η/Υ, οι ρυθμίσσεις, οι κάρτες και οι προσβάσεις αποθηκεύονται τοπικά στο σύστημα.