business centerΑνεξάρτητα από τη είδος της επιχείρησης, η επένδυσή της είναι ως επί το πλείστον το εμπόρευμά της, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσει από τυχόν κλοπή, ή οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη δραστηριότητα.
Καθώς το κόστος της καθημερινής ζωής αυξάνεται, η συχνότητα των συμβάντων κλοπής στα καταστήματα λιανικής αυξάνεται επίσης. Η προστασία των εμπορευμάτων, από τις κλοπές και τις ζημιές που προκαλούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις, έχει γίνει ζωτικής σημασίας. Ένα προηγμένο σύστημα ασφαλείας θα εξουδετερώσει οποιαδήποτε απειλή και θα διασφαλίσει την αξία της επένδυσης.

Η προστασία των εμπορευμάτων από τις κλοπές έχει γίνει ζωτικής σημασίας.
Έρευνες δείχνουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν συχνά υψηλότερο ετήσιο ποσοστό εισβολών και κλοπών απ’ ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Τα παραδοσιακά μέτρα πρόληψης δεν είναι αρκετά πλέον, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών συστημάτων προστασίας μπορεί να μεγιστοποιηθεί με την εφαρμογή λύσεων «επιχειρηματικής ευφυΐας» Η TOPSEC, προτείνει λύσεις που μειώνουν στο ελάχιστο οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια και κυρίως δίνουν έμφαση στην προστασία της περιουσίας σας.
Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι λύσεις, που θα μας προσφέρουν την μέγιστη απόδοση στην προστασία του χώρου μας και του εμπορεύματός μας;

 

Σύστημα συναγερμού
Είναι η πρώτη βαθμίδα προστασίας του χώρου σας. Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα συστημάτων, καθένα κατάλληλο για τον δικό σας χώρο και πρoσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες προστασίας. Πρόκειται για συστήματα νέας τεχνολογίας, επεκτάσιμα, αναβαθμιζόμενα, με δυνατότητα λειτουργίας και σαv σύστημα πυρανίχνευσης
- Παρέχουν την δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού με android smartphone & iphone
- Συνδέονται με το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας μας με παραδοσιακό τρόπο μέσω PSTN σύνδεσης ή/και δυνατότητα υψηλής ασφάλειας κρυπτογραφημένης IP σύνδεση
- Σύνδεση μέσω GPRS/GSM για επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων όταν υπάρχει βλάβη τηλεφωνικής γραμμής ή απουσία της.

Σύστημα αντικλεπτικής ομίχλης
Το σύστημα αντικλεπτικής ομίχλης σκοπό έχει να προσφέρει μία επιπλέον βαθμίδα στην προστασία της περιουσία σας. Ενεργοποιείται σε περίπτωση εισβολής στο χώρο, με αυτόνομη λειτουργία ή με εντολή του συναγερμού και των ανιχνευτών κίνησης (ραντάρ). Αποτελεί τη λύση προστασίας για κάθε χώρο.
Πρόκειται για μηχανισμό, που παράγει πυκνή ομίχλη μέσα σε ελάχιστο χρόνο 30’’-60’’ καλύπτοντας πλήρως με ομίχλη τον χώρο, που θέλετε να προστατέψετε, περιορίζοντας την ορατότητα του χώρου, των αντικειμένων, και του προσανατολισμού.
Η ομίχλη είναι απολύτως αβλαβής για τον άνθρωπο και απομακρύνεται σε 45΄-60΄λεπτα με φυσικό εξαερισμό.
Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος αντικλεπτικής ομίχλης είναι:
- Περιορίζει στο ελάχιστο την ορατότητα σε περίπτωση εισβολής στο χώρο σας
- Προκαλεί αίσθημα αποπροσανατολισμού στους εισβολείς
- Προστατεύει από βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια της διάρρηξης

Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV
Το σύστημα παρακολουθεί και εποπτεύει τον χώρο, καταγράφει κάθε ενέργεια και προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο ακόμα και από απόσταση (απομακρυσμένη διαχείριση), συμβάλλοντας στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. H εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και αντικλεπτικής ομίχλης, εγγυάται πιστοποιημένα την πλήρη και ολοκληρωμένη ασφάλειά σας.

Ελέγχει, παρακολουθεί και καταγράφει συνεχώς, εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και σε συνδυασμό με την υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού, παρέχει πλήρη, αποτελεσματική και άμεση ασφάλεια.

  • Το προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι των μεγαλυτέρων και πλέον αξιόπιστων οίκων, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές.
  • Όλα τα συστήματα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.